יסודות ויצירה: תוכנית הוראה שנתית, שנה"ל תשס"ט - 2008-9

חיים נוי


עבור התוכנית של שנת 2007-8 לחץ\י כאן

תאריך

אייקי-טאיסו

וואזה

עקרון

2-14/11

אוק-מי: זנפו קאיטן קוהו-טנטו אונדו

קבלת תלמידים חדשים

מיסוגי ותרגילי נשימה לשנה החדשה

16/11-5/12

טה-קובי אונדו

איקיו -הוראה ראשונה

קטה-טה דורי/ קוסה-דורי, שומנ-אוצ'י אירימי וטנקן, קט-טה קוסה-דורי

ארבעת עקרונות גופנפש

7-19/12

כנ"ל

ניקיו -הוראה שנייה

קטה-טה דורי/קוסה-דורי, טנקן, קטה-דורי וריו-קטה-דורי, מונ-צקי

One-Point – עבודה/קי ממרכז הגוף

21/12-2/1/09

כנ"ל

סנקיו - הוראה שלישית

אושירו טה-קובי דורי, מונ-צקי הנ-טאי, שומנ-אוצ'י, קטה-טה דורי, קוסה דורי

היטו-אשי יוקטה - פתיחת דלת והזמנת ההתקפה

4-23/1

כנ"ל

קוטה-גאישי

מונ-צקי, שומנ-אוצ'י, אושירו טה-קובי-טורי, קט-טה קוסה-דורי

דו-שו-נו-סי: שלווה בעת פעולה/תנועה


25/1-13/2

פונה-קוגי אונדו

טנצ'י-נגה

אושירו טה-קובי טורי, קטה/ריו-טה דורי אירימי

ססו-איקומי: הובלה לתוך המ-אי

וכן: שיווי משקל

15/2-6/3

שומנ-אוצ'י

זנגו-אונדו -קדימה-אחורה

הפו-אונדו -שמונה כיוונים

אירימי-נגה

יוקומנ-אוצ'י, קטה-טה-דורי, שומנ-אוצ'י

היג'י-אוטושי

כל המכות, קטה-טה דורי, קטה-דורי

שודו-אוסיסו: שליטה בתנועה ראשונה


8/3-27/3

כלים: ג'ו, בוקן, טנטו

אייקי-ג'וגי/קנגי 1+2, ג'ו-קן-אווזה, ג'ו-טורי, טנטו-דורי

מסה-קטסו אגטסו

29/3-24/4

חזרה על החומר

26/4-8/5

טה-קובי קוסה, ג'והו קוסה

קוקיו-נגה

שומנ-אוצ'י, מונ-צקי, יוקומנ-אוצ'י צ'ויאקו, קטטה-דורי

Ma-Ai: תחום עבודה יעילה

10/5-5/6

אנקי-אונדו

סא-יו

צ'ויאקו

אנקי-נגה

קטה-טה וריו-טה דורי, מונ-צקי

אנ-נו-הונגי: עקרון התנועה המעגלית


5/6-26/6

אוד-פורי, אוד-פורי-צ'ויאקו

היקי-אוטושי

מונ-צקי, קטה-טה קוסה-דורי

זַנ-שין


28/6-10/7

אושירו-דורי זנפו-נגה אונדו

זֶנ-שין/זֶנפו-נגה

אושירו-טה-קובי דורי, אושירו-דורי, מונ-צקי, קוסה-דורי

קי-נו-נגרה: תנועה מתמדת של קי

12/7-24/7

אושירו טה-קובי-טורי זנשין-נגה אונדו

קוטאי אונדו

מקי-אוטושי

יוקומנ-אוצ'י, קטה-טה ריו-טה-מוצ'י: אירימי, ססואיקומי, קטה/ריו-קטה-דורי

One-Point – עבודה/קי ממרכז הגוף

26/7-14/8

קטה-טה-דורי טנקן אונדו

שיהו-נגה

קט-טה-דורי, ריו-טה-דורי, יוקומנ-אוצ'י

ג'וּ-דו -רכּוּת

16/8-11/9

כלים: ג'ו, בוקן, טנטו

אייקי-ג'וגי ואייקי-קנגי 1+2

ג'ו-קן-אווזה, ג'ו-טורי, טנטו-דורי

קטצו-ג'ין-קן/סטצו-ג'ין-קן

קי וכלים

13/9-16/10

חזרות על חומר וכן: סווארי וואזה-טכנ' בישיבה

שושי-ני-קא-ארו: ראש של מתחיל