יסודות ויצירה: תוכנית הוראה שנתית, אייקידו הר-הצופים, שנה"ל תשס"ז (2007-2008)

חיים נוי


תאריך

תרגילי קי (אייקי-טאיסו)

טכניקה (וואזה)

עקרון

4-16/11

אוק-מי: זנפו קאיטן קוהו-טנטו אונדו

תחילת שנה"ל - קבלת תלמידים חדשים

ארבעת עקרונות גופנפש

18/11-7/12

טה-קובי אונדו

איקיו (הוראה ראשונה): קטה-טה דורי/ קוסה-דורי, שומנ-אוצ'י אירימי וטנקן, קט-טה קוסה-דורי

מיסוגי ותרגילי נשימה

9-21/12

"

ניקיו (הוראה שנייה): קטה-טה דורי/קוסה-דורי, טנקן, קטה-דורי וריו-קטה-דורי, מונ-צקי

One-Point – עבודה/קי ממרכז הגוף

23/12-4/1/08

"

סנקיו (הוראה שלישית): אושירו טה-קובי דורי, מונ-צקי הנ-טאי, שומנ-אוצ'י, קטה-טה דורי, קוסה דורי

היטו-אשי יוקטה - פתיחת דלת והזמנת ההתקפה

6-25/1

"

קוטה-גאישי (היפוך רק היד): מונ-צקי, שומנ-אוצ'י, אושירו טה-קובי-טורי, קט-טה קוסה-דורי

דו-שו-נו-סי: שלווה בעת פעולה/תנועה


27/1-15/2

פונה-קוגי אונדו

טנצ'י-נגה (הטלת שמיים וארץ): אושירו טה-קובי טורי, קטה/ריו-טה דורי אירימי

ססו-איקומי: הובלה לתוך המ-אי

וכן: שיווי משקל

17/2-7/3

שומנ-אוצ'י, זנגו-אונדו (קדימה-אחורה), הפו-אונדו (שמונה כיוונים)

אירימי-נגה: יוקומנ-אוצ'י, קטה-טה-דורי, שומנ-אוצ'י

היג'י-אוטושי: כל המכות, קטה-טה דורי, קטה-דורי

שודו-אוסיסו: שליטה בתנועה ראשונה


9-28/3

כלים: ג'ו, בוקן, טנטו

אייקי-ג'וגי/קנגי 1+2, ג'ו-קן-אווזה, ג'ו-טורי, טנטו-דורי

מסה-קטסו אגטסו

30/3-18/4

חזרות על חומר (וכן: בריחים: איקיו, ניקיו, סנקיו, היג'י)

27/4-9/5

טה-קובי קוסה, ג'והו קוסה

קוקיו-נגה: שומנ-אוצ'י, מונ-צקי, יוקומנ-אוצ'י צ'ויאקו, קטטה-דורי

Ma-Ai: תחום עבודה יעילה

11-30/5

אנקי-אונדו, סא-יו, צ'ויאקו (עם צעד)

אנקי-נגה: קטה-טה וריו-טה דורי, מונ-צקי

אנ-נו-הונגי: עקרון התנועה המעגלית


1-20/6

אוד-פורי, אוד-פורי-צ'ויאקו

היקי-אוטושי: מונ-צקי, קטה-טה קוסה-דורי

זַנ-שין


22/6-4/7

אושירו-דורי זנפו-נגה אונדו

זֶנ-שין/זֶנפו-נגה: אושירו-טה-קובי דורי, אושירו-דורי, מונ-צקי, קוסה-דורי

קי-נו-נגרה: תנועה מתמדת של קי

6-18/7

אושירו טה-קובי-טורי זנשין-נגה אונדו/קוטאי אונדו

מקי-אוטושי: יוקומנ-אוצ'י, קטה-טה ריו-טה-מוצ'י: אירימי, ססואיקומי, קטה/ריו-קטה-דורי

One-Point – עבודה/קי ממרכז הגוף

20/7-8/8

קטה-טה-דורי טנקן אונדו

שיהו-נגה: קט-טה-דורי, ריו-טה-דורי, יוקומנ-אוצ'י

ג'וּ-דו: רכות

10-29/8

כלים: ג'ו, בוקן, טנטו

אייקי-ג'וגי/קנגי 1+2, ג'ו-קן-אווזה, ג'ו-טורי, טנטו-דורי

קטצו-ג'ין-קן/סטצו-ג'ין-קן

קי וכלים

31/8-19/9

חזרות על חומר (וכן: סווארי וואזה-טכנ' בישיבה)

שושי-ני-קארו: "ראש של מתחיל"