אופן יצירת קשר

סנסי חיים נוי
050-760-5969 :טל (בבקשה לשלוח טקסט ולא לצלצל)
chaimnoy@gmail.com