אייקי-טאיסו


זוהי רשימת התרגילים עמם אנחנו מתחילים כל שיעור ושיעור. תרגילים אלה פותחו על-ידי קוביאשי סנסיי – מייסד שיטת סיידוקאן אייקידו. מטרתם הנה לתת למתאמנים אפשרות לתרגל לעתים קרובות רכיבים חיוניים באומנות ההגנה העצמית של ההשתלבות. סדרת תרגילים זו היא אבני היסוד או התחביר של מכלול התנועות הזורמות של ההשתלבות. מילולית, אייקי-טאיסו פירושו תרגילי הרמוניה של הגוף.

ארבעת התרגילים הראשונים מוקדשים לפרקי הידיים (1-4), אחד-עשר התרגילים הבאים מוקדשים לחמש תנועות גוף בסיסיות ולווריאציות על תנועות אלה (5-15), שלושת התרגילים הבאים מוקדשים לתנועת גוף המדגישות השתלבות עם התקפה מאחור (16-18), התרגיל האחד לפני אחרון מתרגל תנועה מעגלית ומעבר מצד אל צד (19), והתרגיל האחרון כולל סדרה של גלגולים קדימה ואחורנית בישיבה ובהליכה (20) – תירגול של איבוד שיווי משקל ומגע עם הרצפה.


 1. Nikyo Undo
 2. Kotegaeshi Undo
 3. Sankyo Undo
 4. Tekubi Shindo Undo
 5. Funakogi Undo
 6. Shomenuchi Undo
 7. Zengo Undo
 8. Happo Undo
 9. Tekubi Kosa Undo
 10. Joho Kosa Undo
 11. Enkei Undo
 12. Enkei Choyaku Undo
 13. Sayu Enkei Undo
 14. Udefuri Undo
 15. Udefuri Choyaku Undo
 16. Ushirotori Zenponage Undo
 17. Ushiro Tekubitori Zenshin-nage Undo
 18. Ushiro Tekubitori Kotai Undo
 19. Katatetori Tenkan Undo
 20. Ukemi (Zenpo Kaiten Undo, Kohotento Undo)