סגנון סיידוקאן אייקידו


המטרות של סגנון סידוקאן אייקידו הנן למידה והעמקה בתורה ובאומנויות של אייקידו
, ופיתוחן בצורה המתאימה ביותר לדרך חיים מודרנית. סיידוקאן אייקידו מאפשר לימוד מלא ושלם של אייקידו, בתהליך בו מסורות ותיקות מנותחות, מעובדות, ומזוקקות, וזאת כדי להתאימן לשימוש יעיל בחיי היומיום שלנו. בסיידוקאן אייקידו ניתן דגש על הגישה אל האימון. התלמידים והמדריכים מתפתחים ביחד בדוג'ו וצומחים מתוך קשר זה עם זה. התלמידים לומדים את היסודות ואת העקרונות מן המדריכים ומן המדריכות, ואלה לומדים ומבינים אייקידו בצורה עמוקה ומלאה יותר דרך שיתוף הידע שברשותם עם התלמידים והתלמידות. באמצעות אימון אמיתי, כן ושקדני ("מקוֹטוֹ"), ההולכים בדרך האייקי לומדים ומבינים את המשמעות האמיתית של אייקידו.

המוטו של סגנון סיידוקאן הנו אימון "כן, אמיתי ורציני" (earnest, sincere, and realistic). מושגים אלה נובעים ממשמעותו של הקנג'י "סיי", שבהגייה יפנית מבוטא גם מקוֹטוֹ (makoto). משמעותו של קנג'י זה: "האמת היסודית". לכן סגנון סיידוקאן מדגיש גישה של הערכה כנה ואמיתית של תורת האייקידו והאומנויות הנלמדות במסגרתה. סיידוקאן ממשיך את המסורת של היוסד של השיטה, אוסנסי מוריהי וושיבה, המעודדת פיתוח, מחקר, וזיקוק של האומנות כדי להתאימה לחיים מודרניים ולתרבויות ומצבים משתנים.

הטכניקות שפיתח, שכלל ולימד יוסד סגנון סיידוקאן, קוביאשי סנסיי, נוטות להשתמש בתנועות קטנות וחסכניות. קוביאשי סנסיי לימד את תלמידיו לגלות אייקידו המתאים באופן כן לאופים הגופני, הנפשי והרוחני, ובתוך כך, הוא הדגיש את חשיבות ההתנערות מתנועות וממניירות מיותרות. הדגש הוא על אלמנטים שימושיים. טכניקה יעילה המבטאת את עקרונות אחדות הדברים (האחדיות או ה-oneness) ואת רעיון "האהבה המגנה על הכל" (loving protection of all things) היא מטרת האימון הסיידוקאני.

הטכניקות בסיידוקאן אייקידו מבוססות על רעיון "האהבה המגנה על הכל" (loving protection of all things). רעיון זה מדגיש את מרכזיות תחום-היעילות או תחום-ההשפעה (range of effectiveness), ואת היציאה מקו ההתקפה המביאה להימנעות מהתנגשות ומאלימות. ברבות מן הטכניקות המשמשות בסיידוקאן אייקידו התוקף מוצא אל מחוץ לתחום היעילות או ההשפעה. תרגילים אלה פותחו על-ידי קוביאשי סנסיי – מייסד שיטת סיידוקאן אייקידו, לאור פיתוחיו של 'ואיצקי טוהי סנסיי (מבכירי תלמידיו של אוסנסיי). במילים אחרות, הנגה מוביל את האוק אל מחוץ למרכז שלו ואל תוך תחום היעילות וההשפעה של הנגה, במקום בו הנגה יעיל והאוק אינו יעיל. נקודה זו חשובה הן בטכניקות מעגליות (tenkan) והן בטכניקות של כניסה ישירה (irimi). הירידה או היציאה מקו ההתקפה חשובה באותה מידה, שכן היא גם מגנה על הנגה מפני ההתקפה וגם מובילה את האנרגיה (קי) של האוק לתוך תחום ההשפעה של הנגה.


באופן אישי נראה לי כי סגנון סיידוקאן אייקידו, כפי שפותח וזוקק על-ידי ר. קוביאשי, מבטא אסתטיקה מינימאליסטית. סגנון זה מבטא תנועה לא מהודרת, מסורתית או ראוותנית, אלא תנועה חסכונית, מתומצתת, שאינה לוקחת יותר מקום או תופסת יותר זמן מכפי שצריך. העקרונות האסתטיים של תנועות סיידוקאן מתקרבים לסוג של סגפנות (זנית), שבה אינך עושה יותר מכפי שאתה צריך. דבר זה בולט דווקא על הרקע התרבותי העכשווי, שבו יש מכל דבר הרבה: הרב כח, הרבה רעש, הרבה רהב. ואילו שיטה זו מקדמת את עקרון הצמצום ולכן גם את רעיון היופי שבצניעות ובפשטות.

ארגון סיידוקאן מוציא לאור עלונים בהם מופץ מידע לגבי הארגון ולגבי מורים ומועדונים בו, מאמרים ועוד. לצפייה בעלוני הארגון הנשמרים באתרינו, לחץ כאן