רשימת אומנויות (טכניקות) קיו (1 עד 5)


   קיו 5 (גוקיו)

   1. Katatedori Nikyo

   2. Katatedori Tenkan Shihonage

   3. Yokomenuchi Hijiotoshi

   4. Shomenuchi Kokyunage

   5. Munetsuki Kotegaeshi

   6. Ushirotekubitori Zenshin-nage


   קיו 4 (יונקיו)

   1. Katatedori Tenkan Nikyo

   2. Yokomenuchi Shihonage

   3. Shomenuchi Kotegaeshi

   4. Ushirotori Zenpo-nage

   5. Munetsuki Kokyu-nage

   6. Katateryotemochi Tenkan Kotegaeshi


   קיו 3 (סנקיו)

   1. Katatedori Enkei-nage

   2. Yokomenuchi Makiotoshi

   3. Shomenuchi Ikkyo Irimi

   4. Ushirotekubitori Sankyo

   5. Munetsuki Hantai Sankyo

   6. Ryotedori Tenkan Shihonage


   קיו 2 (ניקיו)

   1. Katatedori Irimi-nage

   2. Yokomenuchi Choyaku Kokyu-nage

   3. Shomenuchi Ikkyo Tenkan

   4. Ushirotekubitori Kotai Kotegaeshi

   5. Munetsuki Zenpo-nage

   6. Katateryotemochi Sasoikomi Makiotoshi


   קיו 1 (איקיו)

   1. Katatekosadori Hikiyose Ikkyo

   2. Yokomenuchi Irimi-nage

   3. Shomenuchi Sankyo

   4. Ushirotekubitori Tenkan Tenchi-nage

   5. Munetsuki Ushiro Kata-hikiotoshi

   6. Ryotedori Irimi Tenchi-nage